Adım Adım Nesne Tabanlı Programlama Dersleri

Adım Adım nesne tabanlı programlama dersleri, Basit anlatımı , örnek ve uygulamalarla derslerimizi bu başlıkta sunacağız.

Enable Visible Özelliği C# Ders12

ENABLE: İlgili kontrolün aktif ya da pasif olmasını sağlayan özelliktir. Enable özelliği iki değer alır. Bunlar true ve false dir. Eğer değer true ise kontroller çalışacaktır, false ise kontroller görünecek ancak çalışmayacaktır. Kontrolün enable özelliğini özellikler penceresinden değiştirebileceğimiz gibi aynı işlemi kodla da gerçekleştirebiliriz.

Buton Kontorlü C# Ders11

Buton kontrolü:  Form uygulamalarında en sık kullanılan kontroldür.

Bir kontrole ait bütün özellikler properties penceresinden değiştirilebileceği gibi kodla da değiştirilebilir. Buton kontrolünün en çok kullanılan özellikleri aşağıdaki gibidir.

Combobox Kullanımı C# Ders10

Açılır pencere işlemleri için kullanılan nesnedir. Combobaxa görsl kısımda eleman eklenebildiği gibi kod ile eleman ekleyebiliriz.

Checkbox Kullanımı C# Ders9

CHECKBOX  KONTROLÜ : Kullanım şekli radyo butona benzer, fakat checkbox ile birden fazla seçeneği aynı anda seçip işlem yapabiliriz.

Radio Button Kullanımı C# Ders8

RADİO BUTTON KONTROLÜ : Form içerisinde veya gruopbox kontrolü içerisinde verilerden sadece birini seçmemizi sağlayan kontroldür.

C# ile Access veritabanına resim ekleme uygulaması

Access Veritabanına Resim Kaydetme,Güncelleme ve  Silme Uygulaması

Listbox Kullanımı C# Ders7

LİSTBOX KONTROLÜ

Verilerin alt alta satırlar şeklinde girilebildiği ve satır satır işlem yapabilme özelliğine sahip bir kontroldür.

ListBox Kontolunun Genel Özellikleri:

Nesne Tabanlı Programlama Çalışma Soruları-2

1) Ekrana while döngüsü yardımıyla Listbox’a 10 defa “Merhaba” ekleyen programı yapınız.

String Fonksiyonlar C# Ders6

STRİNG FONKSİYONLAR

Compare Karşılaştırma fonksiyonu.