Category Archives: C# Consol Uygulamaları

C# KOD ÖRNEKLERİ

C# Kod Örnekleri

C# ÖRNEK UYGULAMALAR PDF

C# Örnek Uygulamalar

Dr Barış Gökçe’nin hazırlamış olduğu C Sharp Örnekleri Ektedir.

Cep Telefonu Pin Sorusu C# Console

Kullanıcıdan klavyeden önceden belirlenmiş bir PIN kodunu girmesini

Programlama Soruları Bölüm-7

Karışık Sorular

  1. (2X+5Y)3 fonksiyonunun binom açılımını yazan programı yazınız.

Programlama Soruları Bölüm-6

String

  1. Girilen sözcüğü ters yazan programı yazınız.

Programlama Soruları Bölüm-4

Diziler

  1. Bir sayının asal olup olmadığını araştıran programı yazınız.

Programlama Soruları Bölüm-3

Döngüler(For, While)

  1. 1 ‘den N ‘e kadar sayıları toplayan programı FOR kullanarak yazınız.

Programlama Soruları Bölüm-2

IF komutu

  1. Vergi iadesini hesaplayan programı yazınız. ( Emekli aylığı alanlar için: 0-180 milyon arası %10, 180-360 milyon arası %20, 360-600 milyon arası %12, 600 milyon üzeri % 5)

Programlama Temelleri Çalışma Soruları-2

  1. Elektrik faturası şu şekilde hesaplanmaktadır:
Tüketim 150 KW’a kadar ise KW’ı 10 TL; 150-300 KW arası ise 20 TL; 300 KW ve üzeri ise 40 TL’dir. Tüketim değerine göre elektrik faturasını hesaplayan consol uygulamasını yapınız.