Category Archives: C# Dersleri

Formlar- C# Ders17

Kullanıcı Arabirimi İçin Tasarım Kuralları

Kullanıcı arabirimi uygulamaların kullanıcılar ile etkileşimini sağlar.

Bu nedenle etkili  bir tasarımda vazgeçilmez öğedir . Kullanıcı arabirimi tasarlarken birinci önceliğimiz uygulamanın kullanıcılar tarafından kullanılmasıdır, çünkü kullanıcılar bizim hedef  kitlemizdir.

“MESSAGEBOX.SHOW( )” – MESSAGEBOX DİALOG KUTUSU-C# Ders16

“MESSAGEBOX.SHOW( )” – MESSAGEBOX DİALOG KUTUSU

MessageBox.Show( ), C# dilinde çok sık kullanılan bir fonksiyondur. Pek çok uygulamada olduğu gibi, C# dilinde de ekrana yazdırılan mesaj sonucunda kullanıcının mesajı pasif olarak izlemesinden ziyade mesaja aktif olarak cevap vermesi ve bu cevaba göre de bir işlem yapılması söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda kullanıcıya bir dialog kutusu içerisinde bilgi vermek amacı ile kullanılır.

TOOLSTRİP NESNESİ C# Ders15

ToolStrip kontrolü ile uygulamamıza araç çubuğu ekleyebiliriz. Windows uygulamalarında sürekli olarak karşımıza çıkan resimli butonlar olan ToolStrip’ler genellikle uygulamalarda çok kullanılan menü seçeneklerine kolay erişimi sağlar.

MENUSTRİP SINIFI C# Ders14

MENUSTRİP SINIFI

 Menü hazırlamak için menustrip kontrolünden yararlanılır. Formumuza toolbox’tan menustrip nesnesini eklenir ve Type Here alanına menü isimleri girilir. Hangi menü için alt menü hazırlamak istiyorsak o menünün üstüne tıklama yapmamız gerekir.

Math Sınıfı C# Ders13

MATH SINIFI

Math sınıfının özellikleri C# dilinde matematiksel ifadeleri yapmamızda bize kolaylık sağlar. Math sınıf ismini yazdıktan sonra .(nokta) yazarak sınıfa ait matematiksel teoremleri çağırırız.

Adım Adım Nesne Tabanlı Programlama Dersleri

Adım Adım nesne tabanlı programlama dersleri, Basit anlatımı , örnek ve uygulamalarla derslerimizi bu başlıkta sunacağız.

Enable Visible Özelliği C# Ders12

ENABLE: İlgili kontrolün aktif ya da pasif olmasını sağlayan özelliktir. Enable özelliği iki değer alır. Bunlar true ve false dir. Eğer değer true ise kontroller çalışacaktır, false ise kontroller görünecek ancak çalışmayacaktır. Kontrolün enable özelliğini özellikler penceresinden değiştirebileceğimiz gibi aynı işlemi kodla da gerçekleştirebiliriz.

Buton Kontorlü C# Ders11

Buton kontrolü:  Form uygulamalarında en sık kullanılan kontroldür.

Bir kontrole ait bütün özellikler properties penceresinden değiştirilebileceği gibi kodla da değiştirilebilir. Buton kontrolünün en çok kullanılan özellikleri aşağıdaki gibidir.

Combobox Kullanımı C# Ders10

Açılır pencere işlemleri için kullanılan nesnedir. Combobaxa görsl kısımda eleman eklenebildiği gibi kod ile eleman ekleyebiliriz.

Checkbox Kullanımı C# Ders9

CHECKBOX  KONTROLÜ : Kullanım şekli radyo butona benzer, fakat checkbox ile birden fazla seçeneği aynı anda seçip işlem yapabiliriz.