Category Archives: C# Veritabanı Uygulamaları

C# ile Kütüphane Otomasyonu (Devexpress Kullanıldı.)

C# Kütüphane Otomasyonu:

C# ile Kütüphane Otomasyonu Nasıl Yapılır ?, Devexpress İle Slider Nasıl Yapılır ?,Combobox’a Veritabanını Nasıl Çekeriz ?

C# Chat Programı

C# Chat Programı Nasıl Yapılır ?

C# Veritabanı Arama Yapma Textboxlara Aktarma-Ders7

Veri Arama: C#.net ile veri tabanında bir parametreye göre arama yapmak için kullanılan yöntemlerden biri  OleDbDataReader  metodudur.

C# Veritabanı Datagridviewden Textboxlara Aktarma-Ders6

DATAGRİDVİEW İLE NESNELERE VERİ AKTARMA:

DataGridView üzerinde işlemler gerçekleştiribilmek için kullanılan sınıflardan biride “Row” özelliğidir. “DataGridView.Row” özelliği kullanılarak veri tabanına bağlı bir dataGridView nesnesi üzerinde bulunan verilerin textbox, radio buton, listbox gibi nesnelere aktarılması mümkündür.

C# Veritabanı Kayıt Güncelleme-Ders5

Debug klasörü içersine okul adında bir dosya içersine no,ad,soyad alanları olan öğrenci adında bir tablo oluşturuyoruz.

C# Veritabanı Kayıt Silme -DERS4

Debug klasörü içersine okul adında bir dosya içersine no,ad,soyad alanları olan öğrenci adında bir tablo oluşturuyoruz.

C# Veritabanı Bilgileri Gösterme-Ders3

Veritabanı bağlantısı yaptıktan sonra kayıt ekleme işlemi yaptık. Şimdi eklediğimiz kayıtları gösterelim.

C# Veritabanı Kayıt Ekleme-Ders2

Debug klasörü içersine okul adında bir dosya içersine no,ad,soyad alanları olan öğrenci adında bir tablo oluşturuyoruz.