Değişkenlere Değer Atama,Tip Dönüşümleri C# Ders2

DEĞİŞKENLERE DEĞER ATAMA
Bir değişkene değer atamak için genel olarak aşağıdaki ifade kullanılmaktadır;
Değişken_Adı = Değişkene Atanan Değer;
Yukarıdaki tanımda yer alan eşittir (=) işareti sadece, sağdaki değerin soldaki değişkene aktarılacağını ifade etmektedir.

Örneğin maas isimli bir değişkene 15.000 değeri;
maas=15.000;
şeklinde atanır. Ya da integer olarak tanımlanan x,y değişkenleri ile;
int x,y;
x=y+1;
şeklinde tanımlama yapmak mümkündür.
DEĞİŞKENLERDE TİP DÖNÜŞÜMLERİ
Uygulama içinde kullanılan değişkenlerin türlerini birbirlerine dönüştürmek için kullanılan yöntemdir.

Program içerisinde değişkenlerle ilgili tür dönüşümleri yapmak durumunda
kalabilirsiniz. Örneğin, sayısal bir veriyi string değişken türüne, string bir veriyi sayısal değişken türüne dönüştürmeniz gerekebilir.

Tip dönüşümü için kullanılan fonksiyonlar şunlardır.

FONKSİYON         AÇIKLAMA
Convert.ToInt32    İfadeyi yuvarlatarak tam sayıya dönüştürür
Convert.ToInt64    İfadeyi yuvarlatarak uzun tamsayıya dönüştürür.
Convert.ToSingle    İfadeyi tek duyarlıklı single (float) tipine dönüştürür.
Convert.ToDouble İfadeyi çift duyarlıklı double tipe dönüştürür.
Convert.ToString    İfadeyi stringe çevirir.

Convert.ToBoolean    İfadeyi lojik logic boolean türe çevirir.
Convert.ToByte           İfadeyi Byte’ a çevirir.
Convert.ToDateTime İfadeyi tarih Date formatına çevirir.
Convert.ToChar          String ifadenin ilk karakterini, karakter türüne dönüştürür.
Convert.ToInt16         İfadeyi kısa tamsayıya çevirir.

Örnek1: İki adet metin kutusunun içeriğini toplayıp etiket denetiminin text özelliğine aktaran program.


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = "6";
textBox2.Text = "10";
label1.Text=Convert.ToString
(
Convert.ToInt32(textBox1.Text)+Convert.ToInt32(textBox2.Text)
);
}

Yukarıdaki kod satırında, Convert.ToInt32( ); metin kutusunun string türündeki içeriklerini tam sayı türüne dönüştürmüştür. Daha sonra tekrar Convert.ToString dönüşümü yapılarak Label’ın text özelliğinde görüntülenmiştir.
Örnek 2: Ondalık (yani decimal) türdeki bir sayısal değeri, tamsayı (integer) türüne dönüştüren program.


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
const double sayi = 345.425;
int deger;
deger = Convert.ToInt32(sayi);
MessageBox.Show(deger.ToString());
}

ToString () Metodu
Kod yazım aşamasında işlem yapılan sayısal değerleri string türe dönüştürmeden mesaj kutusu, metin kutusu veya etiketlere aktarmak mümkün değildir.

ToString() metodu bu dönüşümü gerçekleştirerek sayısal değerleri string değer alan nesnelere aktarmaktadır.
ToString() metodunu kullanmak için, sayısal değişken yazıldıktan sonra nokta
karakteri yazılarak açılan menüden ToString() seçilmelidir. Bu metotla single, int, bool, float ve object türleri string türe dönüştürülebilir.

Örnek

sayi1=50;

textboxt1.Text=sayi1.toString();

2. Convert Metodu

Convert metoduyla dönüştürme işleminde derleyici tarafından izin verilen tüm türlere dönüştürme işlemi yapılabilir. Dönüştürme işlemini yapmadan önce dönüştürülecek bilginin hangi türlere dönüştürülebileceğine dikkat edilmelidir.

Convert metodunu kullanırken; Convert yazıp nokta karakteri yazıldığında açılan menüden istenilen dönüşüm türü seçilerek dönüştürülecek bilgi parantez içinde yazılmalıdır.
Örnek
Convert.ToString(textBox1.Text);

3.Parse Metodu
Tür dönüşümleri için kullanılan yöntemlerden biri de parse metodudur. Bu metot da Convert metodunun yaptığı ve izin verilen tüm dönüşümleri yapmaktadır.

Örnek

sayi1=int.Parse(textbox1.text)

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>