MENUSTRİP SINIFI C# Ders14

MENUSTRİP SINIFI

 Menü hazırlamak için menustrip kontrolünden yararlanılır. Formumuza toolbox’tan menustrip nesnesini eklenir ve Type Here alanına menü isimleri girilir. Hangi menü için alt menü hazırlamak istiyorsak o menünün üstüne tıklama yapmamız gerekir. Dosya menüsünde ilk yer alacak alt menünün başlığını girmek için “Type Here” yazan yere tıklayıp alt menü ismini girebiliriz. Aynı şekilde alt menüye yeni alt elamanlar ekleyebiliriz.

Menustrip Menü Oluşturma

Menüleri  gruplara ayırmak için menü üzerinde sağ tıklanır buradan InsertàSeparator seçilir.

Menüler arasına yeni menü eklemek için InsertàMenuItem seçilir.

Menüye imaj eklemek için Set Image seçeneği seçilir çıkan pencereden eklenecek imaj seçilerek işlem yapılır.

Menülere kısayol  Atama: Kısayol atanacak menü elemanı seçilerek properties penceresinden ShortcutKeys seçeneğinden istenilen kısayol ataması yapılır.

Menü-ye Kısayol Atama

MenuStrip Task: Bu pencere kullanarakta yukarıda yapılan tüm menü işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun yanında Insert Standard Items seçeneği seçilerek hazır bir menü tasarımını formumuza ekleyebiliriz. Hazır tasarım üzerinde değişiklikler yaparak projemize uygun hale getirebiliriz.

Hazır Menü Oluşturma

Menülere Kod Yazma: Tıkladığımız zaman işlem yapılmasını istediğimiz menü üzerinde çift tıklayarak kod yazabiliriz. Örnekte Aç menüsüne tıklandığında form2’yi açan örnek verilmiştir


private void açToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form2 yeni = new Form2();

yeni.Show();

}

Menü Komutlarını Aktif ya da Pasif Yapma

Her menü öğesi bir Enabled (seçilir kılınmış) özelliğine sahiptir. Bu özellik false yapıldığında, menü öğesi pasif (disabled) olur ve kullanıcıların erişimini engeller. Erişim tuşları ve kısa yol tuş kombinasyonları da pasif olur ve bu öğeler soluk bir şekilde gözükür. Aşağıdaki program kodu, çalışma anında bir menü öğesinin nasıl pasif yapılacağını göstermektedir.

MenuItem.Enabled = true;

MenuItem.Enabled = false;

 

Menü Öğelerini Gizleme

Özellikler penceresindeki Visible anahtarı yardımıyla bir menü öğesini gizleyebilirsiniz. Program içinde değişen şartlara göre de menüleri gizlemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki program kodu bir menü öğesinin nasıl gizleneceğini göstermektedir.

MenuItem.Visible = true;

MenuItem.Visible = false;

Örnek: Textbox boş olduğunda yazdır menülerini pasif yapan ve textboxa herhangi bir değer girildiğinde yazdır menülerini aktif haline getiren program parçası:

Menüleri Aktif Pasif Yapma


private void dosyaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text == "")

{

yazdırToolStripMenuItem.Enabled = false;

hızlıYazdırToolStripMenuItem.Enabled = false;

}

else

{

yazdırToolStripMenuItem.Enabled = true;

hızlıYazdırToolStripMenuItem.Enabled = true;

}

}

Menü Ögelerini Gruplamak, Seçili Duruma Getirmek:

Bazen açılan menüdeki komutlardan bazılarına devrede olduğunu işaret etmek için komut metninin önüne onay işareti konulmaktadır. Bu işlem için menü ögesinin checked özelliğinden yararlanılır. Menü ögesinin Chekcked ve CheckOnClick özelliği true durumuna getirelerek işlem gerçekleştirilir

Menü Seçili Duruma Getirme check özelliği


private void küçükToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

küçükToolStripMenuItem.Checked = true;

ortaToolStripMenuItem.Checked = false;

büyükToolStripMenuItem.Checked = false;

this.Height = 200;

this.Width = 200;

}

private void ortaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

küçükToolStripMenuItem.Checked = false;

ortaToolStripMenuItem.Checked = true;

büyükToolStripMenuItem.Checked = false;

this.Height = 500;

this.Width = 500;

}

private void büyükToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

küçükToolStripMenuItem.Checked = false;

ortaToolStripMenuItem.Checked = false;

büyükToolStripMenuItem.Checked = true;

this.Height = 800;

this.Width = 800;

}

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>